કાંટાની સુંદરતા

તેમને એમ થશે કે આ તો વળી કેવી વાત.... કાંટા પણ ક્યારે સુંદર હોઇ ખરા, પણ જ્યારે 100 થી પણ વધારે કાંટાને એક સાથે જોઈએ ત્યારે એવો એહસાસ થાય કે કાંટા પણ આટલા વિવિધ એને સુંદર હોઇ શકે. કાંટાને કોઈથી ચુંટાવાનો ડર કે તુટવાનો ડર જ નથી હોતો.આમ નીડર થઈને જીવી જાણવુ અને ફુલની સુરક્ષા ની … Continue reading કાંટાની સુંદરતા

અસ્તિત્વની ઓળખ

કાશ મને મારો પરિચય થાય આ ભ્રમની વાદળીઓ હટી જાયને સંતાયેલા બધા ઉમંગો આરપાર થાયબનાવટી હસી આજે સહ્રદય થઈ જાય...........કાશ માને મારા અસ્તિત્વની ઓળખ થાય નિચ્છલ નિર્મલ વહેતા વાયરા સંગેમન મારું આજે પાક થાયનફરતે બળતો આ તાપઠંડા પવનની સાદગીમાં નિષ્પાપ થાય............કાશ મને મારા અસ્તિત્વની ઓળખ થાય રંજીશોથી ભરેલા સગપણ આજેમનમેળ કરી સદાકાળ થઈ જાયવ્યથા ભરેલા … Continue reading અસ્તિત્વની ઓળખ

बस चलते जाना है ।

कभी गिरना कभी संभलना हैं,धुप छाँव सी राह मैं बस चलते जाना हैं ।दूर वादियों के आगे रूकी सी हैं मंज़िल मेरी,इस भँवर को पार कर उस तक पहुंचना हैं,............................ मुजे बस चलते जाना है । साहिल हैं कोई तो कोई बनता ठिकाना हैं,अबस कुछ नही, सबके होने की अपनी वजह हैं।सिर्फ तासीर रहता है … Continue reading बस चलते जाना है ।

असल मे

उनको भुलाना आसान नहीं है अबअसल मे वो एक याद ही बन गये है अब वो मुस्कराहट ओर आँखों से छलकता नूरकहा कोइ उडपाया हे इतनी मंज़िल दुरउनकी अदाओ के नगमे गाते चले जायेंगे हम अब…… असल मे वो ऐक याद ही बन गये है अब पाक रूह और दिलो मैं लेके जज्बा साथथे बुलंदियों … Continue reading असल मे

She

She often had a hard timeBut always gave a bright smileShe gave birth to lifeMade the world aliveWith love and compassionShe changed hell into heavenThey hated her, betrayed herShe faced all without fearThey tried to pull her downBut every time she reached to the cloudNo matter how tough were the situationsShe has always been an … Continue reading She

New Dawn

At the verge of this ending old earthLet me hope for a new wonderful world Nature is teaching us the meaning of equityEveryone is now quiet, celebrating unityDisasters can give external painBut that mental trauma would remain in the vein Keeping distance would be blessing sometimesCan beat this devil and get back the good times Unity in diversity … Continue reading New Dawn

Her world

In the world full of desireShe has to walk on fireIn the world full of hatredShe always remains motivatedThey tried to shear her prideShe never gave up, whatever they triedShe can give you a tough fightIf she believes that her deeds were rightShe might slip at some locationBut that must have been the last occasionTime … Continue reading Her world